Zásady zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:


Plzeň-TURISMUS, příspěvková organizace, se sídlem nám. Republiky 290/41, 301 00 Plzeň, IČ: 00075361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr 587(dále jen „Správce“ nebo „TIC“)

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: Turistické informační centrum města Plzně, nám. Republiky 290/41, 301 00 Plzeň,
Email: info@visitplzen.eu, telefon: 378 035 330

PRÁVNÍ DŮVOD a ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa 

DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona TIC následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
V případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zpět do obchodu