Ke čtení

Plzeňská radnice mezi válkami

Publikace Karla Řeháčka Plzeňská radnice mezi válkami přibližuje fungování radnice a úřadu v letech 1918–1939 z pohledu volené samosprávy i úřední správy města. Jedná se o první počin obnovené ediční řady Archivu města Plzně Studie a prameny k dějinám města Plzně. Vydalo Město Plzeň, 2008. 188 stran, 15 × 21 cm.

0

250 Kč


0
0
1
2
3